Image Alt

Termeni si conditii

Termeni si conditii

 

Prin accesarea acestui website, a materialelor si informatiilor prezentate in cadrul sau, utilizatorul/vizitatorul siteului confirma ca a citit, inteles si acceptat urmatorii termeni si conditiile de utilizare.
IN CAZUL IN CARE UTILIZATORII NU DORESC ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR, PRECUM SI MODIFICARILE/COMPLETARILE ACESTORA, TREBUIE SA OPREASCA UTILIZAREA WEBSITEULUI.

Detinatorul acestui site este ADIGIZ PROJECT SRL cu sediul în Str. Nufarului 3 B, Piatra Neamț,, jud. Neamt, România CIF: 40729700.

In lipsa unor mentionari specifice pentru un continut specific (imagine, text, video sau orice alt continut media), toate drepturile asupra continutului aflat pe acest site apartine ADIGIZ PROJECT SRL si este interzisa reproducerea, preluarea, distribuirea sau utilizarea oricarei informatii sau material fara acordul prealabil, in scris, din partea ADIGIZ PROJECT SRL.
Toate drepturile de utilizare asupra informatiilor si materialelor disponibile apartin ADIGIZ PROJECT SRL.

Utilizatorul site-ului este pe deplin raspunzator de respectarea tuturor legilor si actelor legislative/normative in vigoare, si se obliga sa nu foloseasca nici un fel de sistem/aplicatie/insertie sau procedura care ar afecta functionarea normala a site-ului nostru, sau de a obtine informatii la care nu are access in mod normal.

I.Descrierea site-ului

Site-ul are ca scop prezentarea societatii cu obiectul sau de activitate, serviciilor si datelor de contact ale cabinetului de avocatura.

II.Acces

Pentru a putea vizualiza siteul nostru aveti nevoie de un calculator personal, dispozitiv personal (Mobil, tableta cu Sistem de Operare: Android, iOS) o conexiune stabila la Internet si de un browser web instalat prin intermediul careia va fi accesata adresa de web https://adigizproject.ro/.

 

III. Obligatii ADIGIZ PROJECT SRL.

ADIGIZ PROJECT SRL isi asuma raspunderea pentru prelucrarea si gestionarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (atunci cand este cazul). Aceste date sunt tratate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare aplicabile si DOAR in situatia formularii unei cereri prin intermediul unei adrese formulate email pe una din adresele detinute de societate, telefonic ori in scris pe adresa societatii.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Se efectueaza in conformitate cu termenii Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prelucrarea datelor personale este realizata in scopul furnizarii serviciilor sau definirii unei relatii contractuale actuale sau viitoare ori unei alte situatii neprecizata aici. Comunicarile pot fi prin curier, posta, e-mail, telefon, fax sau alte mijloace.
Datele furnizate sunt strict confidentiale, fiind utilizate exclusiv in scopul declarat.

Datele personale pot fi transmise autoritatilor publice competente in vederea realizarii oricaror investigatii conform prevederilor legale in vigoare.

Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal este compania ADIGIZ PROJECT SRL, adresa de corespondenta fiind protectie.date(at)adigizproject.ro.

Începând cu data de 25 mai 2018, puteti contacta responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal la urmatoarea adresa de e-mail: protectie.date(at)adigizproject.ro.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal se rezuma la desfasurarea activitatii de furnizare a serviciilor sau definirii unei relatii contractuale actuale sau viitoare, ori a unei alte situatii neprecizata aici. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o maniera conforma cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea si executarea contractului în cazul procesarii comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate si prelucrate pentru o perioada necesara pentru a atinge scopul prelucrarii, primite prin intermediul email-ului.

Pentru prelucrarea comenzilor, durata prelucrarii va varia în functie de perioada contractuala agreata de parti.

Pentru îndeplinirea anumite obligatii legale (cum ar fi obligatiile evidenta de contabila si raportare fiscala, arhivare etc.), durata prelucrarii variaza si ea în functie de obligatia legala incidenta. Începând cu data de 25 mai 2018, informatii despre durata prelucrarii datelor dumneavoastra pot fi obtinute la urmatoarea adresa de e-mail: protectie.date(at)adigizproject.ro.

Aveti dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, de a le rectifica, sterge sau limita prelucrarea, precum si dreptul ca acestea sa nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveti dreptul la portabilitatea datelor, în anumite conditii.

Datele personale pot fi transmise autoritatilor publice competente in vederea realizarii oricaror investigatii conform prevederilor legale in vigoare.

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la adresa de e-mail: protectie.date(at)adigizproject.ro. Fiind de acord cu prezentul document „Termeni si conditii” , utilizatorii isi asuma in totalitate eventualele riscuri.

 1. Drepturile utilizatorilor

Lista tuturor drepturile dumneavoastra odata cu adoptarea si implementarea GDPR

Prin urmare, în calitate de utilizator (ADIGIZ PROJECT SRL ), aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs. personale;
  • Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
  • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul de opozitie – va puteti opune în special, prelucrarilor de date care se întemeiaza pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, în anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
  • Dreptul de a depune plângere – puteti depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
  • Dreptul de retragere a consimtamântului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamântul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimtamântului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramânând in continuare valabila;
  • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate : puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare sau va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa, in scris, pe adresa postala a detinatorului prezentului site, mentionata mai sus.

Se va incerca rezolvarea oricarei dispute in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal mai intai pe cale amiabila. In cazul in care partile nu ajung la un acord cu privire la disputa, aceasta va fi definitiv solutionata de instanta romana competenta.

Totodata, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter personal sau autoritatilor in cazul in care considera ca trebuie sa isi apere oricare din drepturile garantate de legislatia in vigoare sau de noul regulament GDPR. Toate disputele, medierile vor fi guvernate de legea romana.

 1. Securitate

Acest site adopta toate masurile de securitate necesare protejarii informatiilor personale ale utilizatorilor nostri. Informatiile vor fi protejate atat offline cat si online.

VII. Excluderi

ADIGIZ PROJECT SRL nu isi asuma nici o responsabilitate legala, paguba adusa in urma utilizarii acestui website si a informatiilor disponibile in cadrul lui, precum nici a unor defectiuni tehnice, virusi, spam sau alte sisteme, tehnologii care afecteaza utilizatorul in orice fel.

Utilizatorii inteleg faptul ca datele furinizate pe acest site pot fi modificate oricand.

ADIGIZ PROJECT SRL nu isi asuma raspunderea pentru intreruperi ale functionarii websiteului.